ประวัติพระธาตุดินแทน จังหวัดเลย 

        ประวัติพระธาตุดินแทน หากเราจะพูดถึงพระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุเกินกว่า 200 ปีขึ้นไปเชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีว่าในประเทศไทยนั้นมีพระธาตุเก่าแก่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดและในในจินตนาการพระธาตุของแต่ละคนนั้น

ก็จะสร้างไว้อย่างสวยงามจากอิฐหรือปูนมีการออกแบบอย่างประณีตมีการแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง

          อย่างไรก็ตามพระธาตุดินแทนที่จังหวัดเลย ที่เราจะพาไปศึกษาประวัติความเป็นมากันในครั้งนี้นั้นกลับมีความแตกต่างจากพระธาตุที่อื่นๆเพราะที่นี่นั้นเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นมาจากดินโดยเฉพาะเป็นเหมือนกับภูเขาลูกใหญ่ๆไม่มีการนำอิฐนำปูนมาทำการก่อสร้างแม้แต่นิดเดียวซึ่งพระธาตุดินธานีสร้างขึ้นมาจากความศรัทธาของประชาชนโดยเฉพาะเป็นพระธาตุที่มีความแข็งแรงทนทานและก็เรียบง่ายสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

         ดังนั้นพระธาตุดินแทนแห่งนี้จึงเหมือนกับตัวแทนของชุมชนหมู่บ้านแสงภาเป็นปูชนียสถานที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นมาจากความรักความศรัทธาความเคารพบูชาของชาวบ้านของหมู่บ้านแสงภา นั่นเอง 

        ประวัติความเป็นมาพระธาตุดินแทนที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแสงภาแห่งนี้นั้นเกิดขึ้นจากความศรัทธาของประชาชนโดยมีการเล่าขานเป็นตำนานจากบรรพบุรุษระบุว่าเดิมสถานที่แห่งนี้

ก็เป็นพื้นที่เป็นลานกว้างธรรมดาทั่วไปมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระธุดงค์องค์หนึ่งได้เดินทางมาเจอกับบริเวณแห่งนี้หลังจากนั้นเมื่อพระธุดงค์เห็นว่าหมู่ชาวบ้านนั้นไม่มีศาสนาไปกลับไปนับถือภูตผีปีศาจแทน  ซึ่งชาวบ้านมักจะมีการทำพิธีบวงสรวงขึ้นทุกๆปีโดยในพิธีบวงสรวงนั้นชาวบ้านก็จะมีการฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อนำมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับภูตผีที่ชาวบ้านนับถือ

             ดังนั้นพระธุดงค์รูปนี้จึงได้ชักชวนให้ชาวบ้านหันมานับถือศาสนาพุทธและได้มีการสร้างสร้างสิ่งที่เป็นตัวแทนแห่งความศรัทธาขึ้นมานั่นก็คือพระธาตุดินแทนนั่นเองโดยพระธุดงค์ได้บอกกับชาวบ้านว่าถ้าหากหันมานับถือศาสนาพุทธและต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณพระธาตุดินแทนคุ้มครองชาวบ้านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎ 3 ข้อด้วยกันนั่นก็คือจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและจะต้องไม่ทำผิดศีลให้ประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมนอกจากนี้ยังต้องห้ามเล่นคุณไสยห้ามบูชายัญผี 3 อีกด้วย 

          หลังจากนั้นพระธุดงค์ก็ทำพิธีสร้างพระธาตุดินแทนขึ้นมาโดยการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านโดยมีการสร้างขึ้นในช่วงปีพศ 2546 ซึ่งในวันที่สร้างนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองดังนั้นในทุกๆปีชาวบ้านก็มักจะมีการนำดินมาเทบนกององค์พระธาตุดินแทน    ufabet เว็บแม่   ซึ่งถ้าหากว่าใครต้องการที่จะขอพรจากองค์พระธาตุดินแทนนั้นก็สามารถถอดรองเท้าแล้วขึ้นไปบนองค์พระธาตุดินแทนตั้งจิตอธิษฐานก็จะได้สมหวังตามที่ขอ