การเรียนศิลปะในไทยและในต่างประเทศ

       การเรียนศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องพัฒนาการและการเติบโตทางด้านศิลปะที่ดีมากขึ้น ดังนั้นในปัจจุบันการเรียนศิลปะนั้นจึงเป็นที่นิยมและมีจำนวนผู้คนที่ต้องการจะเรียนศิลปะต่างๆมากขึ้น แน่นอนว่าศิลปะนั้นมีหลากหลายแขนงมาก

ไม่ว่าจะเป็นศิลปะประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม การถ่ายภาพและยังรวมไปถึงการร้องเพลงและการเล่นดนตรีต่างๆด้วย เมื่อเป็นสิ่งที่คนเรานั้นต้องการและที่จะใฝ่หาความสำเร็จทางด้านนี้ในการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องอาศัยในการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆ

ที่เรานั้นต้องการ ในบางครั้งมันจึงเกิดเป็นข้อเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าจะแตกต่างกันไหมถ้าหากเรานั้นไปเรียนศิลปะในต่างประเทศระหว่างการเลือกที่จะเรียนศิลปะที่ประเทศไทย 

ก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องความแตกต่างนั้น แต่งต่างกันแน่นอนเพราะการเรียนการสอนนั้นอาจจะเป็นละละหลักสูตรแต่อาจจะมีความคล้ายคลึงหรือความสัมพันธ์กันในบางหลักสูตรเท่านั้น แต่ถ้าหากจะมาพูดถึงในเรื่องของความแตกต่างนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจอยู่หลายจุด

เริ่มกันในเรื่องของภาษาการสื่อสารการทำความเข้าใจ ในบางครั้งการไปเรียนสิลปะในต่างประเทศนั้น การเรียนการสอนโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษที่เป็นทางการหรือเป็นคำศัพท์ของศิลปะนั้นๆอย่างแท้จริงก็อาจจะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้และเข้าใจมากกว่าการใช้ภาษาไทย

เพราะในบางครั้งภาษาตามศัพท์ของศิลปะนั้นหลักศุตรในการเรียนการสอนของไทยก็อาจจะมีการนำมาปรับเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจความเป็นภาษาไทยนั่นเอง ในเรื่องของภาษาจึงถือว่าเป็นข้อแตกต่างในจุดหนึ่งระหว่างการเรียนสิลปะในต่างประเทศและการเรียนศิลปะในไทย

ในเรื่องของสภาพแวดล้อมบ้านเมืองและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา แน่นอนเมื่อย้ายจากประเทศไทยไปเรียนหรือศึกษาในด้านศิลปะยังต่างประเทศความแปลกใหม่ในการย้ายไปอยู่ต่างประเทศมันมีความแตกต่างแน่นอน เมื่อมีความแตกต่างในบางครั้งก็สร้างความตื่นเต้น

และเป็นเหมือนเชื้อเพลิงในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะหรือเป็นเชื้อไฟที่ช่วยทำให้เรานั้นอยากที่จะเรียนรู้ศิลปะเมื่อเราไปเรียนยังต่างประเทศมากขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นยังช่วยทำให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างรรค์ใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไปได้ดด้วย

อิสระทางความคิด บอกเลยว่าถ้าหากไปเรียนสิลปะหรือไม่ว่าจะเป็นศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ตามยังต่างประเทศเรานั้นจะได้อิสระทางความคิดมากกว่าการเรียนในไทยเพราะบางครั้งการที่เรียนศิลปะในไทยนั้นก็เป็นการสร้างกรอบในการเรียนมากเกินไป

ทำให้ในบางครั้งผู้เรียนหรือผู้สร้างสรรค์นั้นไม่กล้าที่จะแสดงออกมา ดังนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่าการเรียนศิลปะในประเทศไทยไม่ดีหรือไม่น่าเรียนเพียงแต่สิ่งเหล่านี้คือข้อแตกต่างที่เรานั้นเห็นได้อย่างชัดเจน ระหว่างความแตกต่างของทั้งสอง

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์