วัฒนธรรมเกาหลี คู่มือประวัติศาสตร์ ศุลกากร ผู้คน และยุคสมัยใหม่

คุณอยากรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีหรือไม่? หลายๆ คนคงเป็นเพราะวัฒนธรรมในเกาหลีใต้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลก บางทีคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ K-Pop, K-Dramas, อาหารเกาหลี หรือภาพยนตร์เกาหลี แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านี้มากนัก หรือบางทีคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับเกาหลีใต้มาบ้างแล้ว และคุณสงสัยว่าประเทศนี้เกี่ยวกับอะไร

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลีเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกว้าง ทุกวันนี้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยังคงมีอยู่ในเกาหลีปัจจุบัน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม เดิมทีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นี้มีการแบ่งปันกันค่อนข้างเหมือนกันทั่วทั้งคาบสมุทรเกาหลีและแม้แต่ทางตอนใต้ของแมนจูเรีย วัฒนธรรมเกาหลีประกอบด้วยประวัติศาสตร์ ประเพณี ประเพณี และความเชื่อทั้งหมด

มันถูกหล่อหลอมโดยราชวงศ์ที่แตกต่างกัน สงคราม การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อทางศาสนา ความทันสมัยของโลกโดยรวม และขนบธรรมเนียมและประเพณีอื่น ๆ อีกมากมายที่สืบทอดกันระหว่างรุ่น โดยประสบกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแต่ละรุ่น

ความตึงเครียดอันยาวนานระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งถูกแยกออกเป็นประเทศของตนในปี 2488 ยังคงก่อตัวขึ้นทั้งสองประเทศในปัจจุบัน

วัฒนธรรมเกาหลียังประกอบด้วยอาหาร วันหยุด กีฬาประจำชาติ และบรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมสมัยนิยมในรูปแบบของดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และแฟชั่น บนพื้นผิวที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของวัฒนธรรม

โดยรวม ข้อเท็จจริงพื้นฐานเกี่ยวกับเกาหลี คาบสมุทรเกาหลีซึ่งประกอบด้วยเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดในโลก หมายความว่าเกือบทุกคนที่อาศัยอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้เป็นเชื้อสายเกาหลี ในเกาหลีใต้ ประชากรชาวเกาหลีคาดว่าจะเกิน 51 ล้านคนเล็กน้อย และมากกว่า 25 ล้านคนเล็กน้อยในเกาหลีเหนือ

วัฒนธรรมเกาหลี นอกจากนี้ยังมีชาวเกาหลีเชื้อสายประมาณ 7.4 ล้านคนที่อาศัยอยู่ทั่วโลก ภาษาพื้นเมืองคือภาษาเกาหลี ซึ่งคุณสามารถอ่านทั้งหมดได้ที่นี่ สุดท้ายนี้

ประเภทการปกครองของพวกเขาคือสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ความเชื่อของชาวเกาหลี รากฐานทางจิตวิญญาณและความเชื่อของชาวเกาหลีสร้างขึ้นจากศาสนาขงจื๊อ พุทธศาสนา และศาสนาคริสต์เป็นหลัก ในจำนวนนี้ โดยเฉพาะลัทธิขงจื๊อมีอิทธิพลมาอย่างยาวนานในเกาหลี และปรัชญาการเมืองและสังคมของลัทธิขงจื๊อยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในเกาหลีในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในสังคมที่ชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็น 46% ของประชากร และพื้นที่จำนวนมากในเกาหลีใต้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นเป็นวัดในศาสนาพุทธ

ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องลำดับชั้นในเกาหลีมาจากลัทธิขงจื๊อ ลำดับชั้นถูกสร้างขึ้นตามอายุ สถานะงาน ระดับการศึกษา และอันดับทางสังคมโดยทั่วไปของบุคคล ต้องขอบคุณลัทธิขงจื๊อที่ให้ความสำคัญกับการเคารพผู้อาวุโสและบรรพบุรุษเป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เกาหลียังคงเป็นสังคมส่วนรวมส่วนใหญ่

โดยครอบครัว สถานที่ทำงาน ธุรกิจ และการรับรู้ของผู้อื่นมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นพลวัตของครอบครัวแบบที่ลูกชายคนโตของครอบครัวมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในครอบครัว เขายังได้รับการคาดหวังให้ดูแลพ่อแม่เมื่อถึงวัยเกษียณอีกด้วย

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    Ufabet เข้าสู่ระบบ